Tjänster Clefberg Psykologi Stockholm

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är ett paraplybegrepp för terapier som bygger på inlärningsteorier, emotionsteori och kognitiv psykologi. Dessa terapier är oftast strukturerade och tidsbegränsade och bygger på ett samarbete mellan terapeuten och patienten där man tillsammans fokuserar på tankar, känslor och reaktionsmönster. Man undersöker gemensamt olika beteendemönster och analyserar vilka konsekvenser de får samt vilken funktion de har för patienten. Olika metoder som ingår i detta paraplybegrepp är gradvis exponering, tillämpad avslappning, ACT - Acceptance and commitment therapy, Medkänslefokuserad terapi (CFT - Compassion focused therapy), IBCT - Integrative Behavioral Couple Therapy (en metod för parterapi som har visat sig vara väldigt effektiv) och beteendeaktivering.

  På Clefberg Psykologi kan du med KBT få hjälp med:

 • Ångestbesvär (specifika fobier, social ångest, panikattacker, agorafobi, separationsångest och posttraumatisk stress).
 • Oro
 • Depression
 • Sömnstörningar
 • Anpassningssvårigheter
 • Stress
 • Prestationsångest
 • Dålig självkänsla

Krissamtal

Ibland blir inte livet riktigt som vi hade tänkt oss. Vi kanske råkar ut för en kris av något slag som påverkar hela vår livssituation och kan leda till allvarliga konsekvenser om vi inte lyckas hantera den på ett bra sätt. Sådana kriser kan handla om allt från övergrepp, misshandel, allvarlig sjukdom, dödsfall, överfall, en dålig relation eller separation/skilsmässa. En krisreaktion brukar beskrivas som en ”normal reaktion på en onormal situation” men man kan ändå känna behov av att prata med någon för att bearbeta och reda ut vad det är man har varit med om och vad detta väcker för tankar och känslor.

lisa clefberg

Parterapi

Om vi känner att vi ständigt fastnar i gräl eller missförstånd med vår partner eller om vi märker att vi tystnar alltmer för att det känns så krångligt kan det vara dags att söka hjälp av en utomstående.

Den metod som under de senaste åren fått bäst resultat i olika studier kallas för integrativ beteendeterapi för par (ICBT) och bygger på en kombination av traditionell beteendeterapi för par med acceptans, mindfulness och något som kallas för funktionell kontextualism (man tittar på vilken funktion våra beteenden och mönster har i olika sammanhang).

Jag har flera års erfarenhet av arbete med par i olika länder: både med sam- och tvåkönade par som kommer från samma land och har liknande bakgrund och som kommer från olika länder och som har olika modersmål.

Idrottspsykologi

Förhållningssättet inom KBT kan vara mycket gynnsamt och är ofta mycket tilltalande för idrottare. Om man utgår ifrån en beteendeanalys där man skräddarsyr åtgärderna för varje idrottare genom att ta hänsyn till dennes styrkor och svagheter kommer man att uppnå större resultat än när man bara lär ut färdigheter på en allmän nivå. Man fokuserar på att identifiera och förändra de tankar, känslor och beteenden som inte är hjälpsamma och idrottaren får genom detta hjälp att utveckla och använda effektiva och målinriktade strategier. Inom ramen för det här arbete har vi fokus på balansen mellan träning och återhämtning för ett hållbart idrottande. Jag har sedan början av 2000-talet samarbetat med enskilda idrottare, idrottsföreningar och förbund och i de flesta fall behövs 5-15 sessioner beroende på typ av problematik.

Utbildning och föreläsningar

Jag har hållit i föreläsningar och utbildningar ända sedan min tid som doktorand i slutet av 90-talet och jag brinner för att förmedla psykologisk kunskap på ett lättillgängligt och avdramatiserat sätt. De personer som jag har föreläst för under de senaste åren har bestått av jurister, IT-konsulter, FN- och EU-diplomater, läkare och annan sjukvårdspersonal, personal inom skolan och socialtjänsten, psykologstudenter och skolungdomar. Dessa utbildningar och föreläsningar har hållits i olika delar av Sverige, Italien, USA, Chile och Australien och jag arbetar både med föreläsningar på plats och via videolänk.

Jag har även hållit i skräddarsydda utbildningar för företag och organisationer om stress och psykisk hälsa i arbetslivet och om kommunikation, tidsplanering och motivation.

Inom ramen för mitt företagsinriktade arbete har jag även mångårig erfarenhet av stödjande och rådgivande samtal med chefer som befinner sig på mellannivå och i ledningsgrupper (bl.a. ledarskapscoachning) och av konflikthantering och som stöd vid återgång till arbete efter sjukskrivning.

  Här kommer en lista över de ämnen jag oftast pratar om:

 • Förebyggande och behandling av stress och sömnbesvär
 • Stress och psykisk hälsa
 • Balans mellan arbete och livet (Work-life balance)
 • Emotionell intelligens och kommunikation i arbetslivet
 • Självkänsla
 • Ångestbesvär och andra typer av rädsla och oro
 • Effekter av traumatiska upplevelser

Handledning

Det är ofta tungt att arbeta inom ett människovårdande yrke och därför kan handledning för att orka och fortsätta utvecklas i sin yrkesroll vara en nödvändighet. Jag har under de senaste 15 åren arbetat med två typer av handledning: Utbildningshandledning och verksamhetshandledning.

•Utbildningshandledning är något som både blivande psykologer och psykoterapeuter går igenom. Studenterna brukar uppge handledningen som deras viktigaste källa till utveckling under utbildningsåren. Jag är godkänd handledare inom Beteendeterapeutiska föreningen (BTF) och handleder studenter på alla utbildningsnivåer.

•Verksamhetshandledning kan bidra till att man följer med i forskning och utveckling och den kan ge redan yrkesverksamma personer möjlighet att ta ett steg tillbaka och titta på sitt klientarbete på ett mer objektivt sätt. Många personer inom människovårdande yrken anser att handledningen motverkar stress och annan arbetsrelaterad ohälsa.

  Handledning som jag har bedrivit under de senaste fem åren:

 • Personer som arbetar med barn och ungdomar inom skolan, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och första linjen
 • Privatpraktiserande psykologer som arbetar med barn, ungdomar och vuxna
 • Psykologer inom vuxenpsykiatrin och inom primärvården
 • Studenter på psykologprogrammet inom kognitiv beteendeterapi