Tjänster

Kognitiv beteendeterapi

Individuellt och i grupp för behandling av:

 • Ångestbesvär (specifika fobier, social ångest, panikattacker, agorafobi, separationsångest och posttraumatisk stress).


 • Depression


 • Sömnstörningar


 • Anpassningssvårigheter


 • Stress


 • Prestationsångest


 • Dålig självkänsla

Utbildning och föreläsningar

 • Föreläsningar om förebyggande och behandling av stress och sömnbesvär


 • Föreläsningar om stress och psykisk hälsa för personal som ska jobba utanför Sverige


 • Föreläsningar om självkänsla


 • Föreläsningar om ångestbesvär och andra typer av rädsla och oro


 • Föreläsningar om effekter av traumatiska upplevelser


 • Utbildningar och föreläsningar om terapeutiska metoder såsom gradvis exponering och tillämpad avslappning


 • Utbildningar för företag och organisationer om stress och psykisk hälsa i arbetslivet


 • Seminarier om studiestrategier och tidsplanering för att förbättra studieresultat och motivation


UA-104889872-1<?php include_once("analyticstracking.php") ?>

Krissamtal

För sorgebearbetning eller i samband med andra kriser (traumatiska upplevelser, misshandel, dåliga relationer eller skilsmässor).

Parterapi

Enligt metoden integrativ beteendeterapi för par (ICBT) som bygger på en kombination av traditionell beteendeterapi för par och acceptans, mindfulness och kontextuell funktionalism.


Idrottspsykologi

Insatser som är inriktade på ett effektivt förhållningssätt till prestation, press och nervositet samt strategier för att förbereda sig mentalt för tävlingar. Fokus på balans mellan träning och återhämtning för ett hållbart idrottande. 

Handledning

 • Med personer som arbetar med barn och ungdomar inom skolan, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och första linjen


 • Med privatpraktiserande psykologer som arbetar med barn, ungdomar och vuxna


 • Med psykologer inom vuxenpsykiatrin och inom primärvården


 • Med studenter inom psykologprogrammet, socionomprogrammet och steg I eller steg II inom kognitiv beteendeterapi