Media Clefberg Psykologi Stockholm

Media

Jag har de senaste åren intervjuats i radio, TV och dagspressen framförallt om ångestrelaterade besvär, livskvalitet, självkänsla och oro relaterat till terrorattentat.