Media

Media

Jag har de senaste åren intervjuats i radio, TV och dagspressen framförallt om ångestrelaterade besvär, livskvalitet, självkänsla och oro relaterat till terrorattentat.

UA-104889872-1<?php include_once("analyticstracking.php") ?>