Om Företaget Clefberg Psykologi Stockholm

Lisa Clefberg

Clefberg Psykologi drivs av mig, Lisa Clefberg


Jag är en psykolog och psykoterapeut som brinner för att sprida kunskap om psykologi och hälsa. Detta gör jag både inom ramen för mitt dagliga arbete med privatpersoner och organisationer, genom att hålla föredrag och föreläsningar samt genom att skriva artiklar, bokkapitel och böcker. Tack vare att jag under flera år kombinerade forskning med patient- och konsultarbete har jag utvecklat en förmåga att förklara vetenskaplig kunskap på ett lättillgängligt sätt.

Inom ramen för mitt arbete har jag både arbetat med enskilda, par, företag, myndigheter och internationella organisationer. Jag har framför allt specialiserat mig på oro och ångest, depressioner, stressproblem, sömnsvårigheter, prestationsångest, idrottspsykologi, anpassningssvårigheter och relationer. Jag har under många år föreläst och utbildat inom stress, sömnsvårigheter, kommunikation, kris- och konflikthantering, oro, ångest, självkänsla och kommunikation.

Jag anlitas ofta som expert i radio (i P4 Extra, Morgonpasset, Eftermiddag i P3, P3 Hemligheter och P4 Stockholm) och jag har pratat om reaktioner på traumatiska upplevelser på Nyhetsmorgon i TV 4 samt i Opinion i SVT. Dessutom har jag författat böcker, bokkapitel och forskningsartiklar om ångest, fobier och självkänsla samt skrivit en serie om stresshantering för FN:s personalutbildningscentrum tillsammans med min partner.

Inom Clefberg Psykologi har jag och mina samarbetspartners gedigen erfarenhet både från olika länder och från olika typer av organisationer. Detta gör att vi har lätt att sätta oss in i olika situationer och kan kommunicera med personer från olika kulturer och på flera olika språk.

Clefberg Psykologi erbjuder utbildningar och insatser inom olika områden som bygger på evidensbaserade och beprövade modeller vars syfte är att arbetsgrupper och team ska präglas av arbetsglädje och goda resultat. Tillsammans med mina samarbetspartners kan jag erbjuda helhetslösningar som inkluderar allt från ledarutveckling och handledning till riktade insatser för att hantera stress, samarbetssvårigheter eller kriser.

Både tjänsterna och behandlingarna som erbjuds bygger på beteendepsykologi och inlärningsteori. Mitt mål är att hjälpa individer, par och små och stora organisationer att både må och prestera bättre. Jag drivs av en vilja att bidra till ett ökat välbefinnande och hållbara ömsesidiga relationer, både på det privata planet och i arbetslivet.