Hem

Clefberg Psykologi

  • Clefberg Psykologi erbjuder terapi till personer som lider av ångest, depression, stress, sömnsvårigheter eller andra psykiska besvär. Mottagningen finns i Stockholm och företaget drivs av Lisa Clefberg som är psykolog, psykoterapeut, handledare och disputerad inom kognitiv beteendeterapi (KBT).


  • Inom KBT fokuserar man på hur tankar, känslor eller beteenden kan bidra till besvär och hur dessa kan bemötas genom att tänka eller agera annorlunda. Under behandlingens gång används olika beteendeinriktade och kognitiva tekniker för att förändra beteenden och/eller tankar i relation till de uppsatta målen.


  • KBT bygger på forskning och har visat sig vara effektiv för att behandla besvär som depression, tvångsproblem, oro, social fobi, specifika fobier, sömnstörningar, panikattacker och ätstörningar.


  • För flera typer av ångestbesvär och depression har kognitiv beteendeterapi funnits vara en lika effektiv metod som medicinering. En fördel med KBT är att man dessutom har med sig de färdigheter man lärt sig efter avslutad behandling.
  • Efter en första bedömningsfas, som brukar ta 1-3 träffar, får du ett förslag på behandlingsinriktning att ta ställning till. Vi enas om uppgifter som du gör mellan träffarna.  I slutet av psykoterapin diskuteras vad som kan göras för att vidmakthålla de uppnådda framstegen och minska risken för återfall. 

  • Vanligtvis pågår en session i 45-50 minuter och man träffas en gång i veckan. Behandlingstiden beror på omfattningen av ditt problem och vilka mål du vill uppnå. Längden varierar och många blir hjälpta redan efter 12-20 träffar men det är inte ovanligt med långtidsbehandling. Du kan förstås alltid välja att avbryta behandlingen. Det är dock viktigt att vara medveten om att avbokningar som görs senare än 24 timmar före inbokad tid debiteras enligt ordinarie taxa.


UA-104889872-1<?php include_once("analyticstracking.php") ?>