Hem

Clefberg Psykologi

  • Clefberg Psykologi erbjuder terapi till personer som lider av ångest, depression, stress, sömnsvårigheter eller andra psykiska besvär. Mottagningen finns i Stockholm och företaget drivs av Lisa Clefberg som är psykolog, psykoterapeut, handledare och disputerad inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

 

 

  • Inom KBT fokuserar man på hur tankar, känslor eller beteenden kan bidra till besvär och hur dessa kan bemötas genom att tänka eller agera annorlunda.

 

 

  • KBT bygger på forskning och har visat sig vara effektiv för att behandla besvär som depression, tvångsproblem, oro, social fobi, specifika fobier, sömnstörningar, panikattacker och ätstörningar.

 

 

  • För flera typer av ångestbesvär och depression har kognitiv beteendeterapi funnits vara en lika effektiv metod som medicinering. En fördel med KBT är att man dessutom har med sig de färdigheter man lärt sig efter avslutad behandling.

 

UA-104889872-1<?php include_once("analyticstracking.php") ?>