Om företaget

Om företaget

  • Clefberg Psykologi drivs av mig, Lisa Clefberg.


  • Jag blev färdig psykolog 1997 och har sedan dess arbetat med behandling av oro, ångest, fobier, depression, stress, sömnstörningar, anpassningsproblem, prestationsångest, relationssvårigheter och låg självkänsla.


  • Inom ramen för mitt arbete behandlar jag både barn, ungdomar och vuxna, och den terapimetod jag använder kallas för kognitiv beteendeterapi (KBT).


  • Sedan 2000 har jag arbetat som psykolog och psykoterapeut på privata terapimottagningar i Stockholm, Brisbane (Australien) och Santiago (Chile).


  • En stor del av min tid har jag även arbetat som föreläsare, lärare och terapihandledare i Sverige, Australien och Chile. Jag har tre arbetsspråk: svenska, engelska och spanska.


  • Sedan 1997 har jag arbetat tillsammans med forskare från olika länder och bedrivit forskning om gradvis exponering för specifika fobier hos barn, ungdomar och föräldrar, KBT för ångestbesvär hos barn och ungdomar och livskvalitet hos barn och ungdomar i olika delar av världen och med olika diagnoser.


  • Under alla mina år som verksam psykolog har jag kombinerat det kliniska arbetet och forskningen med informationsspridning om psykisk ohälsa, rädslor, ångest och självkänsla både i vetenskapliga sammanhang, som föredragshållare och i olika medier (radio, TV och dagspress).


  • Min praktik ligger på Östermalm i Stockholm men jag arbetar som konsult, föredragshållare, handledare och föreläsare i hela Sverige.


CHECK OUT OUR SERVICES

BOOK AN APPOINTMENT

UA-104889872-1<?php include_once("analyticstracking.php") ?>